Czy można być na wakacjach na zwolnieniu lekarskim?

Jak długo powinno trwać L4?

Przepisy prawa nie określają ściśle ile powinno trwać L4 – o tym decyduje bowiem lekarz w oparciu o przeprowadzone badania lekarskie. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy ograniczają długość trwania zwolnienia lekarskiego. Mianowice L4 przysługuje pracownikowi maksymalnie 182 dni. Po tym okresie, pracownik może ubiegać się jedynie o świadczenie rehabilitacyjne. Należy jednak pamiętać, że przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego poprzedzone jest wizytą na komisji lekarskiej i to właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyduje o wysokości przyznania świadczenia.

Wizyty online

Od jakiegoś czasu w polskiej służbie zdrowia chorzy mogą być umawiani na tak zwane teleporady. Niemniej jednak ta forma wizyty sprawdza się przy umówieniu wyników badań lub niewielkich problemach zdrowotnych, które nie wymagają stacjonarnych wizyt i badania lekarskiego. Ważne podkreślenia jest, że nieważna jest forma badania – czy jest to teleporada, czy wizyta stacjonarna. W każdych z tych przypadków, jeśli wymaga tego stan zdrowia, pacjent otrzyma e-receptę. E-recepta online wystawiona jest dobrym rozwiązaniem z tego względu, że recepty takiej pacjent nie zgubi. Pacjent otrzymuje kod do e-recepty, którą realizuje w aptece po przedstawieniu swojego nr PESEL, z kolei, farmaceuci nie mają problemu z odczytaniem recepty, co kiedyś stanowiło duży problem. Ponadto, w dobie rozwoju technologii, zwolnienie lekarskie wystawiane jest wyłącznie elektronicznie jako druk ZLA, który trafia bezpośrednio do płatnika składek, czyli pracodawcy. Pracodawca logując się na portalu ZUS może pobrać L4 pracownika i wprowadzić do systemu okres absencji uprawniający do wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Trzeba przyznać, że rozwój technologiczny niewątpliwie usprawnił i ułatwił ten cały proces. Trzeba jednak mieć na uwadze, że co do zasady okres zwolnienia lekarskiego pracownik powinien wykorzystać w sposób, który umożliwi mu jak najszybszy powrót do zdrowia, jeśli więc pracodawca ma wątpliwości co do prawidłowego przeznaczenia zwolnienia lekarskiego, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznym z prośbą o kontrolę zwolnienia lekarskiego chorego. W przypadku potwierdzenia, że pracownik wykorzystał L4 w sposób niezgodny z przeznaczeniem, traci on bowiem prawo do świadczeń chorobowych za cały okres trwania zwolnienia chorobowego.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry

L4 od psychiatry wystawiane jest w takim samym trybie, co zwolnienia lekarskie wystawiane przez lekarzy innej specjalizacji. Psychiatra więc podczas wizyty online lub stacjonarnej wystawia L4 po zbadania stanu psychicznego pracownika, wraz z przestawieniem zaleceń zdrowotnych. Pracownicy często umawiają wizyty u lekarza psychiatry z powodu złego stanu psychicznego, który spowodowany jest  przepracowaniem, fatalną atmosferą i mobbingiem w pracy- wówczas lekarz, po badaniu pacjenta, wystawi zwolnienie lekarskie na podratowanie zdrowia psychicznego. Co ciekawe, otrzymanie takiego L4 nie przekreśla podróży pracownika. Chory może zdecydować się wyjazd, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, a sama podróż nie przekreśli definitywnie celu otrzymania zwolnienia lekarskiego. W okresie L4 chory nie powinien bowiem podejmować żadnych czynności, które mogłoby w jakiś sposób zniweczyć powód zwolnienia. Jeśli więc pracownik, który otrzymał L4 od psychiatry, zdecydował się na podróż może poprosić lekarza o wydanie zaświadczenia o braku przeciwskazań do wyjazdu, a sam wyjazd jest w celach zdrowotnych – wówczas kwestia podróżowania podczas zwolnienia lekarskiego nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony pracodawcy.Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *