Jak długo pozostać w szpitalu po znieczuleniu ogólnym?

Jak długo pozostać w szpitalu po znieczuleniu ogólnym?

Czas pobytu będzie zależał od rodzaju znieczulenia, które Państwo mieliście. Większość pacjentów zostaje na noc. Powinien Pan/Pani mieć kogoś, kto odwiezie Pana/Panią do domu następnego dnia rano. Będzie Pan/Pani senny/a i może Pan/Pani długo dochodzić do siebie. Jeśli nie może Pan/Pani zostać na noc, ktoś powinien pozostać przy Panu/Pani przez pierwsze 24 godziny.

Powikłania znieczulenia ogólnego

Istnieje szereg potencjalnych zagrożeń związanych ze znieczuleniem ogólnym. Różnią się one w zależności od rodzaju zastosowanego znieczulenia i rodzaju wykonywanego zabiegu. Jednym z najczęstszych powikłań jest reakcja alergiczna na środek znieczulający. Może to prowadzić do wysypki, trudności w oddychaniu i niskiego ciśnienia krwi.

Inne zagrożenia obejmują uszkodzenie nerwów. Pacjenci, którzy są długo na czczo lub piją duże ilości kofeiny są w grupie podwyższonego ryzyka. Niektórzy pacjenci odczuwają również senność lub zawroty głowy w trakcie i po operacji. Objawy te mogą wymagać dalszych badań. W rzadkich przypadkach u pacjentów może wystąpić zator powietrzny. Zdarza się to najczęściej podczas zabiegów neurochirurgicznych lub operacji w obrębie miednicy. Ryzyko to obniża się dzięki profilaktyce z zastosowaniem środków trombolitycznych powstrzymujących rozwój choroby oraz heparyny drobnocząsteczkowej.

Innym powikłaniem znieczulenia rdzeniowego jest aspiracyjne zapalenie płuc. Występuje ono w przypadku ucisku nerwów kontrolujących oddychanie pacjenta. Aspiracja może prowadzić do upośledzenia oddychania, porażenia lub upośledzenia strun głosowych. Z tego powodu ważne jest staranne ułożenie kończyn pacjenta przed znieczuleniem, aby uniknąć potencjalnych urazów.

Pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych mogą być również potencjalnym skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego. Mogą one wpływać na pamięć długotrwałą i zdolność uczenia się pacjenta. Występuje częściej u pacjentów starszych niż u młodszych i wiąże się z gorszymi wynikami neurologicznymi. Podczas gdy pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych mogą trwać przez kilka tygodni lub miesięcy, większość osób całkowicie z nich wychodzi.

Objawy pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej

Objawy pooperacyjnej dysfunkcji poznawczej po operacji mogą utrzymywać się przez dni, tygodnie lub miesiące. Mogą być frustrujące dla pacjentów i członków ich rodzin oraz mogą poważnie wpływać na jakość ich życia. Objawy te są coraz częściej uznawane za potencjalne powikłanie geriatrycznych zabiegów chirurgicznych.

Badacze zidentyfikowali kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju pooperacyjnych zaburzeń funkcji poznawczych. Jednym z tych czynników jest wiek pacjenta. W porównaniu z pacjentami nieoperacyjnymi pacjenci starsi są bardziej narażeni na wystąpienie tego problemu niż osoby młodsze. Również pacjenci z demencją mogą być w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia POCD.

Kompleksowe zrozumienie wpływu znieczulenia ogólnego na pooperacyjne funkcje poznawcze jest ważne dla ukierunkowania opieki klinicznej. W tym przeglądzie podsumujemy kluczowe istniejące dowody i omówimy potencjalne ścieżki dysfunkcji neurokognitywnej po operacji. Po znieczuleniu ogólnym pacjenci często znajdują się w stanie dezorientacji lub zaburzenia orientacji.

W badaniach stwierdzono, że monitorowanie głębokości znieczulenia podczas operacji może zmniejszyć ryzyko wystąpienia pooperacyjnych zaburzeń funkcji poznawczych. Inni badacze sprawdzali, czy znieczulenie rdzeniowe może zmniejszyć ryzyko delirium pooperacyjnego. Wykazano, że optymalne znieczulenie zmniejsza częstość występowania delirium pooperacyjnego po całkowitej artroplastyce biodra i kolana.

Istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby badań nad przyczynami pooperacyjnych zaburzeń funkcji poznawczych po znieczuleniu ogólnym. Niektóre z czynników sprzyjających temu zagadnieniu to sedacja i operacje naczyniowe. Ponadto ostra hipoksja może powodować obrzęk śródbłonka w mózgu.

Czas w szpitalu po znieczuleniu ogólnym

Po znieczuleniu ogólnym, osoba będzie zazwyczaj obudzona i będzie przebywać w sali pooperacyjnej przez kilka godzin. Czas pobytu w szpitalu różni się w zależności od rodzaju operacji i złożoności znieczulenia. Na przykład pacjent po całkowitej wymianie stawu biodrowego może przebywać w szpitalu przez 24 godziny lub dłużej.

Anestezjolog wyjaśni pacjentowi procedurę i poprosi o formularz zgody. Formularz ten zapewni, że pacjent zgadza się na operację. W niektórych przypadkach anestezjolog przeprowadzi badania, aby upewnić się, że pacjent jest wystarczająco zdrowy do operacji. W tym czasie pacjenci powinni omówić ze swoim lekarzem wszelkie obawy, jakie mogą mieć.

W tym czasie pacjent będzie mógł pić płyny. Może być karmiony piersią, jeśli jego stan na to pozwala. Jeśli nie są w stanie chodzić, należy zapewnić im wózek inwalidzki. Zaleca się również, aby towarzyszył mu rodzic lub krewny do czasu, aż poczuje się na tyle dobrze, aby mógł zostać wypisany ze szpitala.

W okresie rekonwalescencji u osób mogą wystąpić problemy z oddychaniem, stan zwany delirium. Objawy te mogą być wywołane przez różne rzeczy, ale zwykle ustępują po kilku dniach. Mogą pojawić się inne problemy, takie jak pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych, które polegają na tym, że pacjenci mają problemy z bardziej złożonymi zadaniami umysłowymi. Może to potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy zanim osoba w pełni odzyska sprawność pooperacyjną, ale większość ludzi wyzdrowieje.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *