Czy znieczulenie jest szkodliwe? Opinia lekarzy

Czy znieczulenie jest szkodliwe? Opinia lekarzy

Wiele osób zastanawia się czy znieczulenie jest szkodliwe. W tym artykule omówimy znieczulenie ogólne, miejscowe i regionalne oraz leki przeciwbólowe stosowane podczas znieczulenia. Jeśli masz chorobę, może być na większe ryzyko niebezpiecznych reakcji znieczulenia. Omówimy również, jak zminimalizować skutki uboczne znieczulenia.

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne to rodzaj znieczulenia, które stosuje się w celu uśpienia osoby podczas zabiegu chirurgicznego. Polega ono na wstrzyknięciu do organizmu silnej substancji narkotycznej. Powoduje to utratę przytomności i wiąże się z różnymi powikłaniami. Niektóre z potencjalnych skutków ubocznych znieczulenia ogólnego obejmują zmniejszenie zdolności do pracy mózgu, zaburzenia snu, osłabienie koncentracji i osłabienie pamięci.

Najpoważniejsze powikłania to te, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Znieczulenie może również uszkodzić włókna nerwowe oraz spowodować uszkodzenia oczu, zębów i jamy ustnej. Choć anestezjolodzy nie są w stanie przewidzieć, jaki wpływ na pacjenta będzie miał dany lek, mogą podjąć kroki w celu zminimalizowania tego ryzyka. Pacjenci z upośledzoną funkcją serca i płuc powinni mieć mniejsze dawki leku znieczulającego.

Niektórzy lekarze uważają, że znieczulenie jest szkodliwe i powinno być stosowane tylko podczas dużych zabiegów. Pierwsza metoda znieczulenia została opracowana przez Awicennę, który stosował zioło zwane Amroise Pare. Metoda ta ściskała nerwy i naczynia krwionośne, a starożytni Egipcjanie stosowali nasączone ziołami rurki do spania. Dzisiejsze środki znieczulające są znacznie bezpieczniejsze niż dwie dekady temu, powodują mniej wymiotów i zmętnienia świadomości pacjenta.

Znieczulenie ogólne może również negatywnie wpływać na wątrobę, nerki i układ krążenia. Narządy te pomagają oczyszczać organizm z toksyn, a środki znieczulające mogą powodować zmiany w ich funkcjonowaniu. Ważne jest, aby omówić to z lekarzem przed poddaniem się jakiemukolwiek rodzajowi operacji.

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie miejscowe jest stosowane do znieczulenia niewielkiej części ciała podczas zabiegu chirurgicznego. Jest ono bardzo wygodne, zwłaszcza w przypadku zabiegów ambulatoryjnych. Środek znieczulający jest wprowadzany do działki, a pacjent doświadczy uczucia “skamieniałości”. Efekt ten utrzymuje się tylko przez krótki czas i pacjent odzyskuje pełną świadomość. Znieczulenie miejscowe jest często stosowane przy zabiegach stomatologicznych i okulistycznych.

Jest ono również niebezpieczne, gdyż może prowadzić do przedawkowania substancji znieczulającej. Przedawkowanie tego typu środka znieczulającego doprowadzi do kilku skutków ubocznych, w tym niepokoju ze strony pacjenta, wzrostu ciśnienia krwi i pulsu oraz drgawek. W cięższych przypadkach pacjent może wejść w śpiączkę, zapaść lub doświadczyć niewydolności oddechowej. Leki takie jak leki nasercowe i rozszerzające naczynia mogą być podawane w celu kontrolowania objawów i zapobiegania dalszym powikłaniom.

Istnieje szeroka gama środków znieczulenia miejscowego. Do najpopularniejszych typów należy metoda znieczulenia rdzeniowego opracowana przez S.S. Yudina, największego krajowego chirurga w Rosji w latach 20. XX wieku. Inne rodzaje znieczulenia miejscowego obejmują splot barkowy i znieczulenie zewnątrzoponowe. Jednak wraz z pojawieniem się znieczulenia ogólnego, znieczulenie miejscowe straciło swoją tradycyjną rolę. W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się jednak ponowne zainteresowanie stosowaniem środków znieczulających miejscowo i są one wykorzystywane w takich procedurach, jak wykonywanie badań endoskopowych i przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych.

Ponieważ środki znieczulenia miejscowego mogą być toksyczne, często stosuje się HL w celu wzmocnienia efektu i zmniejszenia ryzyka toksyczności. Metoda ta ma jednak swoje zalety. Wyłącza wrażliwość na ból, rozluźnia mięśnie w miejscu wstrzyknięcia i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, takich jak reakcje alergiczne.

Znieczulenie regionalne

Chociaż znieczulenie regionalne jest często uważane za korzystną procedurę, wiąże się ono również z pewnymi zagrożeniami. Ryzyko to może obejmować zwiększony pooperacyjny deficyt neurologiczny i toksyczność neuraksjalną, które są znanymi powikłaniami znieczulenia regionalnego. Z tego powodu ważne jest zrozumienie patofizjologii każdego pacjenta, aby zminimalizować ryzyko związane ze znieczuleniem regionalnym.

Pacjenci ze współistniejącymi chorobami płuc są narażeni na duże ryzyko powikłań płucnych w trakcie i po zabiegu. Istnieje jednak coraz więcej dowodów wskazujących, że znieczulenie regionalne może poprawić wyniki płucne w tej populacji. Należy jednak pamiętać, że ze znieczuleniem regionalnym wiążą się również zagrożenia, w tym nieplanowana konwersja do znieczulenia ogólnego.

Znieczulenie regionalne polega na zastosowaniu środków znieczulających w celu zablokowania sygnałów bólowych w określonym obszarze ciała. Zastrzyki są zwykle podawane pod kontrolą USG w pobliżu skupisk nerwów w celu ich zablokowania. Zastrzyki te znieczulają odpowiednią część ciała, np. rękę, nogę lub brzuch.

Istnieje kilka rodzajów znieczulenia regionalnego, w tym znieczulenie rdzeniowe, znieczulenie zewnątrzoponowe lub znieczulenie rdzeniowe. W zależności od zabiegu, przy znieczuleniu miejscowym mogą być blokowane różne nerwy. Znieczulenie regionalne pod kontrolą USG zwiększa bezpieczeństwo procedury. Umożliwia także bezpośrednią obserwację rozprzestrzeniania się środka znieczulającego i może zmniejszyć liczbę powikłań związanych z nakłuciem. Zastosowanie ultradźwięków pomogło również lekarzom opracować nowe metody blokowania różnych nerwów.

Leki przeciwbólowe stosowane w znieczuleniu

Anestezjolodzy powszechnie stosują leki przeciwbólowe podczas operacji, aby zmniejszyć ilość bólu odczuwanego przez pacjenta. Leki te mogą być przyjmowane doustnie, dożylnie lub transdermalnie. Stosuje się kilka rodzajów leków narkotycznych, w tym morfinę, oksykodon i fentanyl. Chociaż leki te są skuteczne w zmniejszaniu bólu, mogą również obniżać napęd pacjenta do oddychania.

Znieczulenie miejscowe to rodzaj środka znieczulającego, który znieczula tylko niewielką część ciała, np. przy ekstrakcji zęba lub małej ranie wymagającej założenia szwów. Z drugiej strony, znieczulenie regionalne znieczula większą część ciała. Ten rodzaj znieczulenia jest stosowany podczas drobnych zabiegów i porodu. Z kolei znieczulenie ogólne, znieczulające całe ciało, jest stosowane podczas poważnych operacji.

Chociaż stosowanie środków znieczulających ma wiele korzyści, ważne jest, aby zrozumieć, że mogą one powodować długoterminowe problemy. Środki znieczulające mogą powodować skutki uboczne i są szkodliwe w dużych dawkach. Niektóre są bardziej niebezpieczne niż inne. Mogą powodować u pacjenta senność lub osłabienie, mogą też wywoływać drgawki.

Zrozumienie działania opioidów i ich wpływu na organizm może pomóc pielęgniarkom przewidzieć potrzeby pacjenta podczas operacji. Pomoże to również pielęgniarkom w opracowaniu bezpiecznego planu leczenia bólu, który może być przeznaczony do zwalczania bólu pooperacyjnego.

Powikłania znieczulenia

Znieczulenie jest ważną częścią współczesnej medycyny, ale może powodować pewne powikłania. Większość powikłań nie jest groźna, ale może być niekomfortowa. Anestezjolodzy są przeszkoleni, aby zminimalizować te zagrożenia i leczyć je, gdy się pojawią. Najczęstszym powikłaniem znieczulenia jest pooperacyjne nudności i wymioty. Występują one zazwyczaj po zastosowaniu znieczulenia ogólnego.

Powikłania znieczulenia mogą mieć charakter od łagodnego do poważnego i mogą wynikać z wielu czynników. Najczęstsze problemy neurologiczne pojawiają się podczas zabiegu, ale leki przedoperacyjne i procedury chirurgiczne również mogą je powodować. W tym artykule omówimy, jak znieczulenie ogólne wpływa na metabolizm i krążenie mózgowe, a także patomechanizm tych efektów. Choć większość powikłań ma charakter przemijający, u niektórych pacjentów po poddaniu się znieczuleniu ogólnemu występują trwałe deficyty neurologiczne.

Pacjenci z zespołem Downa są narażeni na zwiększone ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem, zwłaszcza dotyczących górnej części szyi. Wynika to z faktu, że ich górna część szyi jest bardziej narażona na niestabilność, a to może prowadzić do katastrofalnego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Prawie każda sedacja lub znieczulenie wymaga manewrowania głową i szyją. Może to być niebezpieczne dla pacjenta, jeśli drogi oddechowe zostaną całkowicie zablokowane. Aby złagodzić ten problem, anestezjolodzy stosują różne metody otwierania dróg oddechowych, w tym intubację.

W niedawno przeprowadzonym badaniu stwierdzono potencjalny związek między różnymi rodzajami znieczulenia a powikłaniami w chirurgii ortopedycznej. Badanie z Cochrane Library i Pubmedu przyjrzało się wpływowi różnych rodzajów znieczulenia na operacje ortopedyczne. Stwierdzono, że ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych było znacznie zmniejszone u pacjentów poddanych znieczuleniu neuraksjalnemu, podczas gdy ryzyko ropnia nadtwardówkowego i przebicia opony twardej było niskie, ale nadal znaczne. Badacze zwrócili również uwagę, że pacjenci przyjmujący leki przeciwpłytkowe powinni opóźnić ich przyjmowanie o tydzień przed poddaniem się znieczuleniu neuraksjalnemu.

Zapobieganie powikłaniom

Znieczulenie stało się standardową częścią chirurgii, a istnieje kilka środków ostrożności, które pacjenci i lekarze mogą podjąć przed, podczas i po zabiegu. W wielu przypadkach środki te mogą zmniejszyć szanse na wystąpienie powikłań. Ludzie z pewnymi warunkami medycznymi są na większe ryzyko powikłań. Pewne wybory dotyczące stylu życia mogą również zmniejszyć ryzyko. Niektóre z nich obejmują rzucenie palenia i utratę wagi.

Pacjenci, którzy są genetycznie wrażliwi na znieczulenie, powinni być poinformowani o tym ryzyku. U niektórych z tych osób może dojść do silnego skoku ciśnienia tętniczego. Jeśli tak się stanie, pacjent powinien omówić to z anestezjologiem. Przedoperacyjne badania i monitorowanie mogą pomóc w zapobieganiu poważnym powikłaniom. Na przykład pacjenci z udarem mózgu w wywiadzie powinni ujawnić to lekarzowi przed operacją.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *