Czy terapia światłem pomaga w leczeniu stanów depresyjnych?

Czy terapia światłem pomaga w leczeniu stanów depresyjnych?

Terapia jasnym światłem może poprawić nastrój i poziom energii poprzez stymulację mózgu do produkcji serotoniny. To z kolei może pomóc Ci poczuć się bardziej czujnym i przebudzonym w ciągu dnia. Jest bezpieczna w użyciu i stanowi alternatywę dla leków antydepresyjnych. Niektórzy ludzie czują się lepiej już po kilku sesjach, ale optymalne wyniki osiąga się zazwyczaj po kilku tygodniach.

Terapia jasnym światłem poprawia nastrój

Terapia światłem, znana również jako terapia jasnym światłem, to leczenie polegające na wystawianiu pacjentów na działanie jasnego światła. Wykazano, że terapia ta poprawia nastrój i zmniejsza objawy zaburzeń depresyjnych, w tym choroby afektywnej sezonowej. Należy jednak pamiętać, że leczenie nie działa u wszystkich i jest najczęściej stosowane u pacjentów z chorobą afektywną sezonową.

W kilku badaniach sprawdzono wpływ terapii jasnym światłem na objawy depresji. W jednym z takich badań stwierdzono, że jest to skuteczne leczenie SAD. Badacze oceniali wpływ jasnego światła na objawy SAD i depresji niesezonowej. Aby przeprowadzić swój przegląd, przeszukali bazy PubMed, Embase i PsycINFO w poszukiwaniu opublikowanych badań RCT. Następnie przeprowadzili metaanalizę i uwzględnili tylko badania wysokiej jakości. Badacze byli w stanie znaleźć osiem badań, które spełniały kryteria włączenia i jakości.

Terapia światłem może być również stosowana w leczeniu innych schorzeń, takich jak zaburzenie dwubiegunowe. Jest to bezpieczniejsza alternatywa dla osób, które nie mogą przyjmować leków przeciwdepresyjnych. Niektóre osoby zgłosiły poprawę nastroju już po kilku sesjach, choć maksymalne rezultaty są widoczne po kilku tygodniach konsekwentnego stosowania.

Zwiększa poziom serotoniny

Terapia światłem okazała się obiecująca w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Naukowcy odkryli, że zwiększa ona poziom serotoniny w śródmózgowiu i mezencefalonie. Efekty te zaobserwowano w badaniach na zwierzętach i ludziach. Efekty działania światła były szczególnie widoczne u pacjentów z depresją niesezonową, taką jak SAD.

Terapia światłem działa poprzez stymulację szyszynki do produkcji większej ilości serotoniny. Uważa się, że serotonina jest niezbędna do zwalczania depresji i zapobiegania jej powstawaniu. Zwiększa również czujność, nastrój, energię i koncentrację. Może również poprawić sen i rytmy okołodobowe, które są ważne dla zdrowego stylu życia. Należy jednak pamiętać, że terapia światłem nie jest lekarstwem na depresję. Najlepiej stosować ją w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak leki i terapia.

Terapia światłem wydaje się być bezpieczna i skuteczna w przypadku depresji niesezonowej. Naukowcy przeanalizowali kilka kontrolowanych badań i ustalili, że była ona równoważna z korzyściami płynącymi ze stosowania leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z depresją niesezonową. W jednym z badań stwierdzono, że pacjenci z depresją pozytywnie zareagowali na terapię światłem po tygodniu leczenia, co było porównywalne z wynikami osiągniętymi przy standardowym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi.

Poprawia poziom energii

Terapia światłem jest popularną formą leczenia depresji i innych stanów związanych z obniżonym poziomem energii. Osoby cierpiące na depresję często mają problemy z czerpaniem z życia pełnymi garściami. W zimie mogą czuć się szczególnie przygnębieni, ponieważ nie mają naturalnego światła, które pomogłoby im zachować energię. Badania sugerują, że terapia światłem może podnieść poziom energii oraz poprawić jakość snu i odżywiania.

Ponadto jest bezpieczna dla osób, które nie chcą lub nie mogą przyjmować leków antydepresyjnych. Może również działać jako pomost pomiędzy tradycyjnymi metodami leczenia. Ludzie zgłaszali, że czują się lepiej po jednej do kilku sesji. Jednak optymalne wyniki wymagają zazwyczaj kilku tygodni konsekwentnego stosowania. Jeśli rozważasz terapię światłem, powinieneś najpierw porozmawiać z lekarzem.

Terapia światłem jest również skutecznym sposobem leczenia sezonowego zaburzenia afektywnego, które dotyka osoby w określonych porach roku. Może pomóc osobom z depresją sezonową, ponieważ jasne światło stymuluje mózg.

Poprawia czujność w ciągu dnia

Wiele osób korzysta z terapii światłem, aby poprawić swoją czujność w ciągu dnia i zmniejszyć objawy depresji. Terapia światłem jest nieinwazyjna i może być wykonywana w domu. Może być stosowana już od pół godziny dziennie, z różnym czasem trwania, w celu poprawy czujności. Może nie być odpowiednia dla każdego, a u niektórych osób mogą wystąpić efekty uboczne, takie jak bóle głowy, zmęczenie oczu i bezsenność. Jest ona jednak ogólnie bezpieczna i może być stosowana pod nadzorem lekarza.

Terapia światłem jest często stosowana w leczeniu sezonowego zaburzenia afektywnego, rodzaju depresji charakteryzującej się znacznymi zmianami nastroju wraz ze zmianą pór roku. Zaburzenie to zazwyczaj rozpoczyna się późną jesienią lub wczesną zimą i trwa do początku wiosny. Ponieważ osoby z tym schorzeniem mają niewielką ekspozycję na światło dzienne, ich nastrój ulega znacznemu pogorszeniu. Chociaż badacze nadal nie są do końca pewni, dlaczego u ludzi rozwija się SAD, wydaje się, że jest to związane ze spadkiem aktywności neuroprzekaźnika serotonowego.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Leibenlufta i współpracowników wykazało, że terapia światłem o natężeniu 10 000 luksów może poprawić czujność w ciągu dnia u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym. Terapia była najbardziej skuteczna, gdy była stosowana podczas fazy depresyjnej. W innym badaniu, autorstwa Sit i współpracowników, było ono skuteczne u kobiet cierpiących na niesezonowe zaburzenie dwubiegunowe. Leki przeciwdepresyjne były przepisywane w celu kontrolowania faz maniakalnych, ale nie łagodziły fazy depresyjnej.

Zapobiega nawrotom po częściowym pozbawieniu snu

Nowe badania wskazują, że terapia światłem może zapobiegać nawrotom depresji po częściowym pozbawieniu snu. Naukowcy badali osoby z dużą depresją i stosowali terapię jasnym światłem w celu leczenia objawów po nocy częściowo pozbawionej snu. Stwierdzili, że leczenie jasnym światłem znacząco zmniejszyło objawy depresji u niektórych uczestników badania, a leczenie to trwało przez siedem dni. Chociaż nadal istnieje wiele pytań dotyczących optymalnego czasu i intensywności terapii światłem, wyniki te są obiecujące.

Bardzo interesującym faktem dotyczącym depresji zimowej jest to, że objawy tego zaburzenia są inne niż w innych porach roku. U pacjentów z depresją zimową występują nietypowe objawy depresyjne, takie jak senność dzienna i hipersomnia. Objawy te jednak znikają w czasie letniej remisji. Warto również zauważyć, że sen pacjentów z SAD nie różni się od snu pacjentów z innymi głównymi zaburzeniami afektywnymi. Dodatkowo badania w tej dziedzinie nie potwierdziły subiektywnych ocen.

Badacze doszli do wniosku, że przeciwdepresyjne działanie deprywacji snu może zależeć od zdolności mózgu do redukcji mikrosenów. Są to krótkie epizody utraty uwagi, które trwają zaledwie od pięciu do 10 sekund. Niezależnie od przyczyny, terapia światłem może poprawić objawy depresji i neurotransmisję. W jednym z badań na 12 osobach pozbawionych snu, naukowcy badali zmiany w metabolitach w ich osoczu. Dwadzieścia siedem metabolitów wzrosło po częściowym pozbawieniu snu, ale największe efekty wystąpiły w przypadku serotoniny i tauryny.

Jest nieinwazyjna

Ostatnie badania wykazały, że terapia światłem może poprawić odpowiedź pacjentów na leczenie zaburzeń depresyjnych, w tym depresji poporodowej. Potrzebne są jednak dalsze badania. W jednym RCT, w którym uczestniczyło 15 kobiet w połogu, stwierdzono, że terapia jasnym światłem była bardziej skuteczna niż leczenie placebo. Badacze stwierdzili również, że BLT jest najbardziej skuteczna, gdy jest stosowana przez dwa do pięciu tygodni. Chociaż efekt terapii światłem był znaczący, autorzy badania zauważyli, że wielkość próby była mała i że potrzebne są większe badania, aby ocenić jej skuteczność.

Jedną z zalet terapii światłem jest to, że jest ona nieinwazyjna i łatwo dostępna. Światło może stymulować pewne ścieżki mózgowe i poprawiać nastrój. Leczenie jest najbardziej skuteczne, gdy stosuje się je w połączeniu z innymi metodami leczenia depresji, w tym z lekami przeciwdepresyjnymi. Jednak terapia światłem nie jest odpowiednia dla wszystkich. Osoby o wrażliwych oczach lub skórze powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem terapii światłem.

Terapia światłem może być bardzo skuteczna w leczeniu depresji dwubiegunowej, która może być trudna do leczenia tradycyjnymi metodami. Może być jednak stosowana w warunkach domowych w celu poprawy nastroju u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym, którzy są oporni na leki. Podejściu temu musi jednak towarzyszyć długoterminowe leczenie podtrzymujące.

Jest niemedyczna

Światłoterapia jest alternatywnym sposobem leczenia stanów depresyjnych. Jej działanie polega na wystawieniu osoby na działanie jasnego światła, takiego jakie można znaleźć na zewnątrz. Jednak pudełko do terapii światłem nie jest podobne do standardowej lampy domowej. Choć najczęściej kojarzona jest z chorobą afektywną sezonową (SAD), była również stosowana w leczeniu choroby dwubiegunowej i innych rodzajów depresji.

W jednym z badań naukowcy sprawdzili skuteczność terapii światłem na objawy depresji u pacjentów, którzy byli poddawani standardowej psychoterapii depresji. Efekt był nieistotny wśród pacjentów stacjonarnych, ale istotny u pacjentów ambulatoryjnych. Stwierdzili również, że leczenie nie wiązało się z poważnymi działaniami niepożądanymi ani powikłaniami okołoporodowymi.

Naukowcy badali grupę pacjentów z uporczywymi i dużymi zaburzeniami depresyjnymi. U niektórych występowały również zaburzenia dwubiegunowe i istotne klinicznie niesezonowe objawy depresyjne. Porównali wpływ terapii światłem na objawy depresyjne z placebo i standardową opieką. Porównali również wpływ terapii światłem na nasilenie objawów depresyjnych.

Terapia światłem może być skuteczniejsza niż leki przeciwdepresyjne i stabilizatory nastroju w leczeniu objawów depresji. Stwierdzono, że efekty terapii światłem były większe, gdy pacjenci byli leczeni rano. Leczenie może być bardziej skuteczne, gdy łączy się je z innymi formami terapii, np. deprywacją snu.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *