Czy znieczulenie ogólne jest niebezpieczne?

Czy znieczulenie ogólne jest niebezpieczne?

Znieczulenie ogólne jest ogólnie bezpieczne, ale istnieją pewne powikłania, które mogą wystąpić. Pacjenci muszą je zrozumieć przed poddaniem się tej procedurze. Powinni oni być monitorowani pod kątem oznak poważnych powikłań i odpowiednio leczeni. Niektóre osoby są bardziej podatne na powikłania niż inne, takie jak starsi dorośli i osoby z wcześniej istniejącymi warunkami. W związku z tym ważne jest, aby omówić swoją historię medyczną z zespołem opieki zdrowotnej. Znieczulenie jest skomplikowanym procesem, wymagającym dokładnego rozważenia czasu, dawkowania i ryzyka związanego z lekami.

Skutki uboczne znieczulenia ogólnego

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych znieczulenia ogólnego jest ból gardła. Podczas znieczulenia ogólnego w gardle, w pobliżu strun głosowych, umieszczane jest urządzenie do udrożniania dróg oddechowych zwane rurką intubacyjną. Urządzenie to powoduje ból gardła u maksymalnie jednej trzeciej pacjentów. Ból gardła może być łagodny lub ciężki i może trwać od kilku godzin do kilku dni.

Innym ryzykiem jest reakcja alergiczna na środek znieczulający. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, może ona prowadzić do trwałego uszkodzenia nerwów, zawału serca lub udaru. W ciężkich przypadkach osoba może umrzeć. Ryzyko to jest największe u osób starszych i tych z istniejącymi wcześniej schorzeniami. Na szczęście większość tych skutków ubocznych ustępuje samoistnie.

Chociaż większość skutków ubocznych znieczulenia ogólnego jest niewielka i niezagrażająca, należy pamiętać, że dzieci mają różne osobowości i mogą doświadczać różnych stopni delirium podczas zabiegu. Z tego powodu ważne jest, aby rodzice byli świadomi wszelkich skutków ubocznych. Na szczęście szanse na wystąpienie poważnych powikłań są niezwykle niskie, jeśli dziecko ma zdrowe układy organizmu.

Głównym priorytetem anestezjologa jest jak najszybsze doprowadzenie pacjenta do 3 stopnia znieczulenia i utrzymanie tego stopnia przez czas trwania zabiegu. Chociaż dokładne mechanizmy działania znieczulenia ogólnego nie są do końca poznane, uważa się, że lek zmienia białka błonowe neuronów, rozszerzając je, co z kolei powoduje znieczulenie. Znieczulenie ogólne jest nietypowym lekiem w medycynie ze względu na dużą różnorodność związków w nim zawartych. W związku z tym działania niepożądane znieczulenia ogólnego mogą być różne – od przejściowej analgezji do zakażenia płuc.

Inne skutki uboczne znieczulenia ogólnego mogą obejmować dezorientację, utratę pamięci i delirium. Objawy te jednak zwykle ustępują w ciągu kilku dni przy odpowiednim leczeniu. U innych pacjentów mogą wystąpić pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych, czyli stan, w którym nie mogą oni wykonywać pewnych zadań umysłowych po znieczuleniu ogólnym. Efekty te są rzadkie i zwykle przejściowe, ale mogą utrzymywać się przez tygodnie lub miesiące.

Powikłania znieczulenia ogólnego

Pomimo tego, że znieczulenie ogólne jest bezpieczne dla większości pacjentów, nadal może powodować poważne powikłania. Na przykład, pacjent może doznać udaru mózgu, jeśli znieczulenie jest zbyt silne. Na szczęście ten rodzaj urazu jest rzadki i może być leczony poprzez podjęcie środków ostrożności przed operacją.

Powikłania znieczulenia ogólnego mogą mieć różne nasilenie w zależności od rodzaju zabiegu. Najczęstszymi problemami były przejściowe bezdechy i skurcz krtani. Innym częstym powikłaniem było zakażenie rany, które może wystąpić zarówno w znieczuleniu ogólnym, jak i miejscowym. Pomimo tych zagrożeń dermatolodzy dziecięcy mogą bezpiecznie wykonywać operacje dermatologiczne w znieczuleniu ogólnym.

Innym potencjalnym problemem jest aspiracyjne zapalenie płuc. Stan ten może spowodować upośledzenie oddychania lub porażenie. Jest spowodowane uciskiem na nerwy kontrolujące układ oddechowy i struny głosowe. Można go leczyć za pomocą leków i płynów podnoszących ciśnienie krwi pacjenta. Objawy zwykle ustępują po kilku tygodniach.

Powikłania znieczulenia ogólnego są liczne i różnią się ciężkością. Na szczęście zdecydowana większość tych powikłań nie wpływa na długotrwałe zdrowie pacjenta. Niezwykle istotna jest jednak znajomość czynników ryzyka tych potencjalnych powikłań. W ramach oceny przedoperacyjnej należy przekazać te zagrożenia swoim pacjentom.

Istnieje kilka głównych powikłań związanych ze znieczuleniem ogólnym, z których niektóre mogą zagrażać życiu. Inne problemy związane są z techniką stosowaną do podawania znieczulenia. Na przykład kobiety z poważnymi, istniejącymi wcześniej schorzeniami, są bardziej narażone na wystąpienie zdarzenia sercowego lub dezorientację pooperacyjną.

Podczas gdy znieczulenie może zwiększać ryzyko powikłań, może również prowadzić do większego poziomu bólu u pacjentki niż u zdrowej kobiety. Jednak wyszkolony anestezjolog będzie w stanie uniknąć tych problemów poprzez odpowiednie ułożenie głowy pacjentki. Im bardziej doświadczony anestezjolog, tym mniejsze ryzyko powikłań.

Objawy znieczulenia ogólnego obejmują utratę pamięci, dezorientację i delirium. Te działania niepożądane utrzymują się zwykle przez kilka dni, ale w niektórych przypadkach mogą trwać przez tygodnie lub miesiące. W rzadkich przypadkach te działania niepożądane mogą spowodować trwałą utratę wzroku.

Częste reakcje na znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne może mieć wiele możliwych skutków ubocznych. Niektóre z nich mogą być śmiertelne. Przed poddaniem się jakiemukolwiek rodzajowi operacji pacjenci powinni zostać poinformowani o ryzyku z nią związanym. Do częstych skutków ubocznych tego znieczulenia należą wymioty, szybkie bicie serca, zadławienie i zatrzymanie oddechu. Pacjenci, u których w przeszłości występowały reakcje alergiczne, nie powinni poddawać się operacji, dopóki nie dowiedzą się, czego mogą się spodziewać.

Pacjenci z reakcjami alergicznymi w wywiadzie mogą odczuwać zwiększoną wrażliwość na niektóre leki. Chociaż reakcje alergiczne są rzadkie, zdarzają się. Są one spowodowane przeciwciałami w organizmie, które atakują określony związek. Chociaż reakcje alergiczne są rzadkie, można ich uniknąć, informując anestezjologa o wszelkich wcześniejszych reakcjach.

Innym częstym skutkiem ubocznym znieczulenia ogólnego jest senność. Może ona powodować trudności z koncentracją, utratę pamięci, a nawet niewyraźne widzenie. Może również powodować dezorientację lub trudności w wykonywaniu złożonych zadań. Te efekty uboczne mogą utrzymywać się nawet po zakończeniu zabiegu.

Większość działań niepożądanych związanych ze znieczuleniem ogólnym jest łagodna i przejściowa. Większość pacjentów nie odczuwa ich później. Często występuje ból w miejscu wkłucia lub suchość w gardle, ale te efekty uboczne nie są niebezpieczne. Większość z nich ustępuje w ciągu kilku dni. Niektóre z tych skutków ubocznych można leczyć za pomocą leków dostępnych bez recepty lub na receptę.

Innym działaniem niepożądanym znieczulenia jest niestosowność seksualna. Niektórzy pacjenci doświadczają tego efektu ubocznego, jeśli ostatnio spożywali alkohol. Jest to chwilowa utrata zahamowań. Pielęgniarki są przeszkolone w zakresie postępowania w takiej sytuacji, aby nie wprawiała ona w zakłopotanie nikogo z zainteresowanych. Jeśli chirurg stwierdzi, że miałeś taki incydent, powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W niektórych przypadkach podczas znieczulenia może dojść do zatrzymania akcji serca. Reakcja ta jest rzadka, ale może wystąpić, gdy środek znieczulający jest zbyt silny lub gdy ciśnienie krwi spadnie zbyt nisko. Niewłaściwe dostarczenie tlenu jest kolejną potencjalną przyczyną zatrzymania akcji serca. Niektóre leki, takie jak suksametonium, mogą powodować wyraźne spowolnienie akcji serca.

Pacjenci, którzy są szczególnie zdenerwowani zabiegiem chirurgicznym, mogą zdecydować się na znieczulenie regionalne lub miejscowe. Niektórzy mogą również zrezygnować z przyjmowania jakichkolwiek leków przed znieczuleniem lub leków uspokajających. Może to również zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej.

Predyspozycja do powikłań po znieczuleniu ogólnym

Predyspozycja do powikłań po znieczuleniu ogólnym jest częstym problemem, który może wystąpić u szerokiej grupy pacjentów. Ważne jest, aby rozpoznać objawy tego problemu i zapobiec jego wystąpieniu w postaci istotnych powikłań. Na przykład pacjenci, którzy mają skłonność do trudnego prowadzenia dróg oddechowych podczas operacji, powinni być ostrzeżeni o potencjalnych powikłaniach przed ich operacją.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *